[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นายคมสันต์ อันมาก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางสาวทองม้วน โยธชัย
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล/สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริญนา แก้วก่า
ครู คศ.1
เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล/สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวนริศรา โอชารส
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน/สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7 : งานกิจการนักเรียน