[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสถาพร สิมลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ คิอินธิ
ครู คศ.1
งานแผน/สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดม
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่บัญชี/สอน
Click ดูประวัติ
นายนราธิป ฮุยนอก
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ/สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวสายใจ นิตยวัน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงิน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7 : งานกิจการนักเรียน