[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายคคนันท์ ศรีผุย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป/สอน
Click ดูประวัติ
นายชาญชัย คงสมบัติ
ครู คศ.2
งานอาคารสถานที่/สอน
Click ดูประวัติ
นายชาตรี พะยิ
ครู คศ.2
ผลิตสื่อนวัตกรรม/สอน
Click ดูประวัติ
นายจิรภัทร จันทนาม
ครู คศ.1
งานอาคารสถานที่/สอน
Click ดูประวัติ
นายสมยงค์ มุขไชยา
ครู คศ.1
สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวไอศวรรย์ บุญพา
ครูผู้ช่วย
เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สอน
Click ดูประวัติ
นายศราวุธ ราศรี
ครูธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายวิรัช ศรีบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง
สอน
Click ดูประวัติ
นายสมร อินธิสา
ช่างปูน 4
ดูแลความสะอาด
Click ดูประวัติ
นายวิชาวุธ นิลโคตร
ช่างสี 4
ดูแลความสะอาด
Click ดูประวัติ
นายไชยา ไตยราช
ช่างไม้ 4
ดูแลความสะอาด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7 : งานกิจการนักเรียน